مرجع کتاب های مهندسی عمران

آخرین مطالب

۱ مطلب در مهر ۱۳۹۳ ثبت شده است

۲۰:۲۴۱۸
مهر

تمرین سری چهارم :

http://bayanbox.ir/id/1939312752979079670

تمرین سری پنجم :

http://bayanbox.ir/id/4309379821061358250

تمرین سری ششم :

http://bayanbox.ir/id/7998101570291067884

مهلت تحویل این سری تمارین تا روز سه شنبه مورخ 16 اردیبهشت ماه می باشد.

 تمرین سری هفتم :

http://bayanbox.ir/id/4477758305301721155

تمرین سری هشتم :

http://bayanbox.ir/id/4863664302087927753

تمرین سری نهم :

http://bayanbox.ir/id/7953670726231194611

تمرین سری دهم :

http://bayanbox.ir/id/8099892569980122486

مهلت تحویل این سری تمارین تا روز امتحان پایانترم می باشد.

محمدرضا نبی زاده شهربابک