مرجع کتاب های مهندسی عمران

آخرین مطالب

۱ مطلب در فروردين ۱۳۹۴ ثبت شده است

۱۳:۳۳۲۱
فروردين

کتاب بهسازی خاک موزلی که نسخه ی قدیمی و شماره ی دو آن در سال 2004 انتشار پیدا کرده بود به خوبی در بین مهندسان ژئوتکنیک رایج شده و کتاب بسیار کاربردی است. و اینک آخرین نسخه ی این کتاب در سال 2013 انتشار یافته است که تغییرات عمده ای در جدید شدن مطالب این کتاب ایجاد شده است.

لینک دستیابی به کتاب :

http://bayanbox.ir/info/1392312022387081827

محمدرضا نبی زاده شهربابک