مرجع کتاب های مهندسی عمران

آخرین مطالب

دوستانی که در ترم جاری درس مکانیک خاک دکتر صابر ماهانی را اخذ نموده اند می توانند تمارین خود را از این صفحه دانلود نمایند.

تمرین سری نخست :

http://bayanbox.ir/info/7182854334505377965/01

مهلت تحویل این تمرین تا روز یک شنبه مورخ 15 فروردین ماه می باشد.